Pages

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • RSS Feed

Saturday, April 11, 2009

Ruangan Lakaran Idea

 Disini adalah ruangan lakaran-lakaran idea yang telah dilakukan sebelum ini. Lakaran idea penting bagi seorang perekabentuk melakukan kerja rekabentuk.Tanpa lakararan, agak sukar bagi pereka meluahkan idea-idea. Pada ruang ini lakaran-lakaran yang dilakukan secara sukarela sahaja.
 
© 2012. Design by Main-Blogger - Blogger Template and Blogging Stuff